Hartimi i një njoftimi të shkëlqyeshëm për shtyp për fushatat e shitjeve dhe dhënies me qira të pronave komerciale

Duke pasur parasysh natyrën e pronës së investimit komercial, ju shpesh duhet të krijoni editorial që publikohet në ekuilibër me fushatën tuaj të marketingut. Media e gazetës që ju zgjidhni për editorialin tuaj duhet të jetë ajo që arrin audiencën tuaj të synuar.

Editoriali është reklamë falas, por media e gazetës do të rezervojë të drejtën për të redaktuar materialin, për të vendosur materialin ku i pëlqen, ose për të mos e vendosur fare materialin postimi i shpërndarjes së shtëpisë falas Sarande. Ju keni pak kontroll kur dhe pasi ua kaloni editorialin atyre.

Arsyeja e vetme që ata do të vendosin materialin është nëse ai është me interes për lexuesit e tyre; mbi këtë bazë ju duhet të shkruani editorialin për atë fokus të vetëm; kjo do të thotë të ndihmojë gazetën të forcojë besueshmërinë e saj në pronën e investimit komercial dhe t’u shesë më shumë gazeta atyre lexuesve. Në fund të ditës, redaktori i gazetës dëshiron të shesë reklama dhe editoriali juaj duhet të ndihmojë me këtë.

Nuk është sekret që media e gazetës ka përfitime të kufizuara dhe pakësuese në tregtimin e pronave tregtare. Përfitimi zvogëlohet çdo vit pasi interneti merr përsipër kanalin kryesor të zgjedhjes për agjentët e pasurive të paluajtshme që reklamojnë prona për shitje dhe me qira.

Shumica e njerëzve të biznesit duan vetëm një pronë për investim ose profesion; ata do të shkojnë në internet fillimisht dhe pastaj gazetat më vonë nëse fare. Le ta pranojmë, një gazetë ka vetëm disa ditë përfitim për të promovuar pronën tregtare; interneti ka ndikim të pakufizuar për një kohëzgjatje të gjatë dhe është i lirë në krahasim me gazetat. Edhe një tabelë në një rrugë kryesore të ngarkuar ka një ndikim më të mirë se sa media e gazetës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *